శ్రీ వేంకటేశ్వర ద్వాదశ నామ స్తోత్రం/Sri Venkateshwara Dwadasa Nama Stotram

English | Hindi | Telugu

Venkateshwara Dwadasa Nama Stotram

శ్రీ వేంకటేశ్వర ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

Sri Venkateshwara Dwadasa Nama Stotram

 

ప్రథమం వేంకటేశ్వరం నామ, ద్వితీయం సప్తగిరీశం

తృతీయం పద్మావతీప్రియంచ, చతుర్ధం ఆనందనిలయం

పంచమం స్కందసన్నుతంచ, షష్ఠం త్రయీనుతం

సప్తమం యశోదానందనంచ, అష్టమం మౌక్తికమండపస్థితం

నవమం  సాలగ్రామధరంచ, దశమం శేషశాయినం 

ఏకాదశం అష్టదళపాదపద్మారాధనంచ, ద్వాదశం వకుళాత్మజం !!

 

!! సర్వం శ్రీ వేంకటేశ్వర చరణారవిందార్పణమస్తు !!

 

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….