web analytics

Shivaaya Gurave Namaha

Shivaaya Gurave Namaha !! శివాయ గురవే నమః !! శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ […]

error: