Subrahmanya Ashtakam

సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం Subrahmanya Ashtakam హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో – శ్రీపార్వతీశముఖపంకజ పద్మబంధో | శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ – వల్లీసనాథ మమContinue Reading