Sri Varahi Devi Stotram

శ్రీ కిరాత వారాహీ స్తోత్రం Sri Kirata Varahi Stotram అస్య శ్రీ కిరాత వారాహీ స్తోత్ర మహామంత్రస్య –Continue Reading

Varahi Devi Stuti

శ్రీ వారాహీ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram అస్య శ్రీవారాహీ ద్వాదశ నామ స్తోత్రస్యContinue Reading

Sri Varahi Devi Kavacham

శ్రీ వారాహీ వజ్ర పంజరమ్ Sri Varahi Vajra Panjaram శ్లో।।పంచమీ దణ్ణనాథాచ సంకేతా సమయేశ్వరీ।     తథాContinue Reading

sri-varahi

శ్రీ వశ్య వారాహీ స్తోత్రం Sri Vasya Varahi Stotram ఓం అస్య శ్రీ సర్వ వశీకరణ స్తోత్ర మంత్రస్యContinue Reading

Sri Datta Ghora Kashtodharana Stotram

Sri Datta Ghora Kashtodharana Stotram శ్రీ దత్త ఘోర కష్టోద్ధారణ స్తోత్రం  శ్రీపాద శ్రీవల్లభ త్వం సదైవ శ్రీదత్తాస్మాన్పాహిContinue Reading

Sri Datta Ghora Kashtodharana Stotram

Datta Hrudayam Datta Hrudayam in Telugu / శ్రీ దత్త హృదయం  దత్తం సనాతనం నిత్యం నిర్వికల్పం నిరామయంContinue Reading

Dattatreya Stotram

Dattatreya Stotram Dattatreya Stotram in Telugu / శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రం  జటాధరం పాండురాంగం శూలహస్తం కృపానిధిమ్ |Continue Reading

Siddha Kunjika Stotram

Siddha Kunjika Stotram Siddha Kunjika Stotram in Telugu / సిద్ధ కుంజికా స్తోత్రం ఓం అస్య శ్రీకుంజికాస్తోత్రమంత్రస్యContinue Reading