Shami Vriksh

Shami Vriksh / शमी वृक्ष

Shami Vriksh / शमी वृक्ष शमी शम्यते पापम् शमी शत्रुविनाशिनी । अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी […]

error: