అపరా ఏకాదశి/Apara Ekadashi

అపరా ఏకాదశి ధర్మరాజు శ్రీ కృష్ణుడు అడిగిను: జనార్ధనా! వైశాఖ మాసములోని కృష్ణపక్ష ఏకాదశిని ఏమని పేరు? దాని గొప్పతనమును […]

Shami Vriksh

Shami Vriksh / शमी वृक्ष

Shami Vriksh / शमी वृक्ष शमी शम्यते पापम् शमी शत्रुविनाशिनी । अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी […]

somvati amavasya

Somvati Amavasya / सोमवती अमावस्या

Somvati Amavasya / सोमवती अमावस्या सोमवती अमावस्या,  रविवारी  सप्तमी, मंगलवारी चतुर्थी, बुधवारी अष्टमी – ये […]

error: