Share:

108 Names of Rama

Sri Rama Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Rama

1.

 ॐ राम रामाय नम:

Om Ram Raamaaya Namah

2.

ॐ राम भद्राया नम:

Om Ram Bhadraaya Namah

3.

ॐ राम चंद्राय नम:

Om Ram Chandraya Namah

4.

ॐ राम शाश्वताया नम:

Om Ram Shaashvataaya Namah

5.

ॐ राजीवलोचनाय नम:

Om Raajiivalochanaaya Namah

6.

ॐ वेदात्मने नम:

Om Vedaatmane Namah

7.

ॐ भवरोगस्या भेश्हजाया नम:

Om Bhavarogasya Bheshhajaaya Namah

8.

ॐ दुउश्हना त्रिशिरो हंत्रे नम:

Om Duushhana Trishiro Hantre Namah

9.

ॐ त्रिमुर्तये नम:

Om Trimurtaye Namah

10.

ॐ त्रिगुनात्मकाया नम:

Om Trigunaatmakaaya Namah

11.

ॐ श्रीमते नम:

Om Shrimate Namah

12.

ॐ राजेंद्राय नम:

Om Raajendraaya Namah

13.

ॐ रघुपुंगवाय नम:

Om Raghupungavaaya Namah

14.

ॐ जानकिइवल्लभाय नम:

Om Jaanakiivallabhaaya Namah

15.

ॐ जैत्राय नम:

Om Jaitraaya Namah

16.

ॐ जितामित्राय नम:

Om Jitaamitraaya Namah

17.

ॐ जनार्दनाय नम:

Om Janaardanaaya Namah

18.

ॐ विश्वमित्रप्रियाय नम:

Om Vishvaamitrapriyaaya Namah

19.

ॐ दांताय नम:

Om Daantaaya Namah

20.

ॐ शरणात्राण तत्पराया नम:

Om Shara Natraa Na Tatparaaya Namah

21.

ॐ वालिप्रमाथानाया नम:

Om Vaalipramathanaaya Namah

22.

ॐ वाग्मिने नम:

Om Vaagmine Namah

23.

ॐ सत्यवाचे नम:

Om Satyavaache Namah

24.

ॐ सत्यविक्रमाय नम:

Om Satyavikramaaya Namah

25.

ॐ सत्यव्रताय नम:

Om Satyavrataaya Namah

26.

ॐ व्रतधाराय नम:

Om Vratadharaaya Namah

27.

ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नम:

Om Sadaahanumadaashritaaya Namah

28.

ॐ कौसलेयाय नम:

Om Kausaleyaaya Namah

29.

ॐ खरध्वा.सिने नम:

Om Kharadhva.nsine Namah

30.

ॐ विराधवाधपन दिताया नम:

Om Viraadhavadhapan Ditaaya Namah

31.

ॐ विभीषना परित्रात्रे नम:

Om Vibhiishhana Paritraatre Namah

32.

ॐ हरकोदांद खान्दनाय नम:

Om Harakodanda kha.Ndanaaya Namah

33.

ॐ सप्तताला प्रभेत्त्रे नम:

Om Saptataala Prabhettre Namah

34.

ॐ दशग्रिइवा शिरोहराया नम:

Om Dashagriiva Shiroharaaya Namah

35.

ॐ जामद्ग्ंया महादर्पदालनाय नम:

Om Jaamadgnya Mahaadarpadalanaaya Namah

36.

ॐ तातकांतकाय नम:

Om Taatakaantakaaya Namah

37.

ॐ वेदांतसाराय नम:

Om Vedaantasaaraaya Namah

38.

ॐ त्रिविक्रमाय नम:

Om Trivikramaaya Namah

39.

ॐ त्रिलोकात्मने नम:

Om Trilokaatmane Namah

40.

ॐ पुंयचारित्रकिइर्तनाया नम:

Om Punyachaaritrakiirtanaaya Namah

41.

ॐ त्रिलोकरक्षकाया नम:

Om Trilokaraxakaaya Namah

42.

ॐ धंविने नम:

Om Dhanvine Namah

43.

ॐ दंदकारंय पुण्यक्रिते नम:

Om Dandakaaranya PunyakR^ite Namah

44.

ॐ अहल्या शाप शमनाय नम:

Om Ahalyaa Shaapa Shamanaaya Namah

45.

ॐ पित्रै भक्ताया नम:

Om Pitrai Bhaktaaya Namah

46.

ॐ वरप्रदाय नम:

Om Varapradaaya Namah

47.

ॐ राम जितेंद्रियाया नम:

Om Ram Jitendriyaaya Namah

48

ॐ राम जितक्रोधाय नम:

Om Ram Jitakrodhaaya Namah

49.

ॐ राम जितामित्राय नम:

Om Ram Jitaamitraaya Namah

50.

ॐ राम जगद्गुरवे नम:

Om Ram Jagadgurave Namah

51.

ॐ राम राक्षवानरा संगथिने नम:

Om Ram Rakshavanara Sangathine Namah

52.

ॐ चित्रकुउता समाश्रयाया नम:

Om Chitrakuuta samaashrayaaya Namah

53.

ॐ राम जयंतत्रनवरदया नम:

Om ram Jayantatranavaradaya namah

54.

ॐ सुमित्रापुत्र सेविताया नम:

Om Sumitraaputra Sevitaaya Namah

55.

ॐ सर्वदेवादि देवाय नम:

Om Sarvadevaadi Devaaya Namah

56.

ॐ राम मृतवानर्जीवनया नम:

Om ram Mrutavanarajeevanaya Namah

57.

ॐ राम मायामारिइचहंत्रे नम:

Om ram Maayaamaariichahantre Namah

58.

ॐ महादेवाय नम:

Om Mahaadevaaya Namah

59.

ॐ महाभुजाय नम:

Om Mahaabhujaaya Namah

60.

ॐ सर्वदेवस्तुताय नम:

Om Sarvadevastutaaya Namah

61.

ॐ सौम्याय नम:

Om Saumyaaya Namah

62.

ॐ ब्रह्मंयाया नम:

Om BrahmaNyaaya Namah

63.

ॐ मुनिसंसुतसंस्तुतया नम:

Om Munisansutasanstutaya Namah

64.

ॐ महा योगिने नम:

Om Mahaa Yogine Namah

65

ॐ महोदराया नम:

Om Mahodaraaya Namah

66.

ॐ सच्चिदानंद विग्रिहाया नम:

Om Sachchidaananda vigrihaaya Namah

67.

ॐ परस्मै ज्योतिश्हे नम:

Om Parasmai jyotishhe Namah

68.

ॐ परस्मै धाम्ने नम:

Om Parasmai dhaamne Namah

69.

ॐ पराकाशाया नम:

Om Paraakaashaaya Namah

70

ॐ परात्पराया नम:

Om Paraatparaaya Namah

71.

ॐ परेशाया नम:

Om Pareshaaya Namah

72.

ॐ पारगाया नम:

Om Paaragaaya Namah

73.

ॐ पाराया नम:

Om Paaraaya Namah

74.

ॐ सर्वदेवात्मकाया परस्मै नम:

Om Sarvadevaatmakaaya Parasmai Namah

75.

ॐ सुग्रिइवेप्सिता राज्यदाया नम:

Om Sugriivepsita Raajyadaaya Namah

76.

ॐ सर्वपुंयाधिका फलाया नम:

Om SarvapuNyaadhika Phalaaya Namah

77.

ॐ स्म्रैता सर्वाघा नाशनाया नम:

Om Smraita sarvaagha Naashanaaya Namah

78.

ॐ आदिपुरुष्हाय नम:

Om Aadipurushhaaya Namah

79.

ॐ परमपुरुष्हाय नम:

Om Paramapurushhaaya Namah

80.

ॐ महापुरुष्हाय नम:

Om Mahaapurushhaaya Namah

81.

ॐ पुंयोदयाया नम:

Om Punyodayaaya Namah

82.

ॐ अयासाराया नम:

Om Ayaasaaraaya Namah

83.

ॐ पुरान पुरुशोत्तमाया नम:

Om PuraanaPurushhottamaaya Namah

84.

ॐ स्मितवक्त्राया नम:

Om Smitavaktraaya Namah

85.

ॐ मितभाश्हिने नम:

Om MitabhaashhiNe Namah

86.

ॐ पुउर्वभाश्हिने नम:

Om Puurvabhaashhine Namah

87.

ॐ राघवाया नम:

Om Raaghavaaya Namah

88.

ॐ अनंतगुना गम्भिइराया नम:

Om Anantaguna GaMbhiiraaya Namah

89.

ॐ धिइरोत्तगुनोत्तमाया नम:

Om DhiiroddaattaguNottamaaya Namah

90.

ॐ मायामानुश्हा चरित्राया नम:

Om Maayaamaanushha Charitraaya Namah

91.

ॐ महादेवादिपुउजिताया नम:

Om Mahaadevaadipuujitaaya Namah

92.

ॐ राम सेतुक्रूते नम:

Om Ram Setukrute Namah

93.

ॐ जितवाराशये नम:

Om Jitavaaraashaye Namah

94.

ॐ सर्वतिइर्थमयाया नम:

Om Sarvatiirthamayaaya Namah

95.

ॐ हरये नम:

Om Haraye Namah

96.

 ॐ श्यामानगाया नम:

Om Shyaamaa.ngaaya Namah

97.

ॐ सुंदराया नम:

Om Sundaraaya Namah

98.

ॐ शुउराया नम:

Om Shuuraaya Namah

99.

ॐ पितवाससे नम:

Om Pitavaasase Namah

100.

ॐ धनुर्धराया नम:

Om Dhanurdharaaya Namah

101.

ॐ सर्वयज्ञाधिपाया नम:

Om Sarvayagyaadhipaaya Namah

102.

ॐ यज्वने नम:

Om Yajvane Namah

103.

ॐ जरामरनवर्जिताया नम:

Om Jaraamaranavarjitaaya Namah

104.

ॐ विभिषनप्रतिश्थात्रे नम:

Om Vibhiishhana Pratishthaatre Namah

105.

ॐ सर्वावगुनवर्जिताया नम:

Om Sarvaavagunavarjitaaya Namah

106.

ॐ परमात्मने नम:

Om Paramaatmane Namah

107.

 ॐ सर्वदेवात्मकाय नमः

Om Sarva Devatmakaya Namah

108.

ॐ परस्मै ब्रह्मने नम:

Om Parasmai Brahmane Namah

 

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….