Share:

108 Names of Tulsi Mata

108 Names of Tulsi Mata

Tulsi Mata Ashtottara Shatanamavali / श्री तुलसी अष्टोत्तर नामावलिः

1.

ॐ श्री तुलस्यै नमः

Om Shri Tulasyai Namah

2.

ॐ नन्दिन्यै नमः

Om Nandinyai Namah

3.

ॐ देव्यै नमः

Om Devyai Namah

4.

ॐ शिखिन्यै नमः

Om Shikhinyai Namah

5.

ॐ धारिण्यै नमः

Om Dharinyai Namah

6.

ॐ धात्र्यै नमः

Om Dhatryai Namah

7.

ॐ सावित्र्यै नमः

Om Savitryai Namah

8.

ॐ सत्यसन्धायै नमः

Om Satyasandhayai Namah

9.

ॐ कालहारिण्यै नमः

Om Kalaharinyai Namah

10.

ॐ गौर्यै नमः

Om Gauryai Namah

11.

ॐ देवगीतायै नमः

Om Devagitayai Namah

12.

ॐ द्रवीयस्यै नमः

Om Draviyasyai Namah

13.

ॐ पद्मिन्यै नमः

Om Padminyai Namah

14.

ॐ सीतायै नमः

Om Sitayai Namah

15.

ॐ रुक्मिण्यै नमः

Om Rukminyai Namah

16.

ॐ प्रियभूषणायै नमः

Om Priyabhushanayai Namah

17.

ॐ श्रेयस्यै नमः

Om Shreyasyai Namah

18.

ॐ श्रीमत्यै नमः

Om Shrimatyai Namah

19.

ॐ मान्यायै नमः

Om Manyayai Namah

20.

ॐ गौर्यै नमः

Om Gauryai Namah

21.

ॐ गौतमार्चितायै नमः

Om Gautamarchitayai Namah

22.

ॐ त्रेतायै नमः

Om Tretayai Namah

23.

ॐ त्रिपथगायै नमः

Om Tripathagayai Namah

24.

ॐ त्रिपादायै नमः

Om Tripadayai Namah

25.

ॐ त्रैमूर्त्यै नमः

Om Traimurtyai Namah

26.

ॐ जगत्रयायै नमः

Om Jagatrayayai Namah

27.

ॐ त्रासिन्यै नमः

Om Trasinyai Namah

28.

ॐ गात्रायै नमः

Om Gatrayai Namah

29.

ॐ गात्रियायै नमः

Om Gatriyayai Namah

30.

ॐ गर्भवारिण्यै नमः

Om Garbhavarinyai Namah

31.

ॐ शोभनायै नमः

Om Shobhanayai Namah

32.

ॐ समायै नमः

Om Samayai Namah

33.

ॐ द्विरदायै नमः

Om Dwiradayai Namah

34.

ॐ आराद्यै नमः

Om Aradyai Namah

35.

ॐ यज्ञविद्यायै नमः

Om Yagyavidyayai Namah

36.

ॐ महाविद्यायै नमः

Om Mahavidyayai Namah

37.

ॐ गुह्यविद्यायै नमः

Om Guhyavidyayai Namah

38.

ॐ कामाक्ष्यै नमः

Om kamakshyai Namah

39.

ॐ कुलायै नमः

Om Kulayai Namah

40.

ॐ श्रीयै नमः

Om Shriyai Namah

41.

ॐ भूम्यै नमः

Om Bhumyai Namah

42.

ॐ भवित्र्यै नमः

Om Bhavitryai Namah

43.

ॐ सावित्र्यै नमः

Om Savitryai Namah

44.

ॐ सरवेदविदाम्वरायै नमः

Om Saravedavidamvarayai Namah

45.

ॐ शंखिन्यै नमः

Om shankhinyai Namah

46.

ॐ चक्रिण्यै नमः

Om Chakrinyai Namah

47.

ॐ चारिण्यै नमः

Om Charinyai Namah

48.

ॐ चपलेक्षणायै नमः

Om Chapalekshanayai Namah

49.

ॐ पीताम्बरायै नमः

Om Pitambarayai Namah

50.

ॐ प्रोत सोमायै नमः

Om Prota Somayai Namah

51.

ॐ सौरसायै नमः

Om Saurasayai Namah

52.

ॐ अक्षिण्यै नमः

Om Akshinyai Namah

53.

ॐ अम्बायै नमः

Om Ambayai Namah

54.

ॐ सरस्वत्यै नमः

Om Sarasvatyai Namah

55.

ॐ सम्श्रयायै नमः

Om Samshrayayai Namah

56.

ॐ सर्व देवत्यै नमः

Om Sarva Devatyai Namah

57.

ॐ विश्वाश्रयायै नमः

Om Vishvashrayayai Namah

58.

ॐ सुगन्धिन्यै नमः

Om Sugandhinyai Namah

59.

ॐ सुवासनायै नमः

Om Suvasanayai Namah

60.

ॐ वरदायै नमः

Om Varadayai Namah

61.

ॐ सुश्रोण्यै नमः

Om Sushronyai Namah

62.

ॐ चन्द्रभागायै नमः

Om Chandrabhagayai Namah

63.

ॐ यमुनाप्रियायै नमः

Om Yamunapriyayai Namah

64.

ॐ कावेर्यै नमः

Om Kaveryai Namah

65.

ॐ मणिकर्णिकायै नमः

Om Manikarnikayai Namah

66.

ॐ अर्चिन्यै नमः

Om Archinyai Namah

67.

ॐ स्थायिन्यै नमः

Om Sthayinyai Namah

68.

ॐ दानप्रदायै नमः

Om Danapradayai Namah

69.

ॐ धनवत्यै नमः

Om Dhanavatyai Namah

70.

ॐ सोच्यमानसायै नमः

Om Sochyamanasayai Namah

71.

ॐ शुचिन्यै नमः

Om Shuchinyai Namah

72.

ॐ श्रेयस्यै नमः

Om Shreyasyai Namah

73.

ॐ प्रीतिचिन्तेक्षण्यै नमः    

Om Pritichintekshanyai Namah

74.

ॐ विभूत्यै नमः

Om Vibhutyai Namah

75.

ॐ आकृत्यै नमः

Om Akrityai Namah

76.

ॐ आविर्भूत्यै नमः

Om Avirbhutyai Namah

77.

ॐ प्रभाविन्यै नमः

Om Prabhavinyai Namah

78.

ॐ गन्धिन्यै नमः

Om Gandhinyai Namah

79.

ॐ स्वर्गिन्यै नमः

Om Swarginyai Namah

80.

ॐ गदायै नमः

Om Gadayai Namah

81.

ॐ वेद्यायै नमः             

Om Vedyayai Namah

82.

ॐ प्रभायै नमः                     

Om Prabhayai Namah

83.

ॐ सारस्यै नमः

Om Sarasyai Namah

84.

ॐ सरसिवासायै नमः

Om Sarasivasayai Namah

85.

ॐ सरस्वत्यै नमः

Om Sarasvatyai Namah

86.

ॐ शरावत्यै नमः                

Om Sharavatyai Namah

87.

ॐ रसिन्यै नमः

Om Rasinyai Namah

88.

ॐ काळिन्यै नमः

Om Kalinyai Namah

89.

ॐ श्रेयोवत्यै नमः

Om Shreyovatyai Namah

90.

ॐ यामायै नमः

Om Yamayai Namah

91.

ॐ ब्रह्मप्रियायै नमः

Om Brahmapriyayai Namah

92.

ॐ श्यामसुन्दरायै नमः

Om Shyamasundarayai Namah

93.

ॐ रत्नरूपिण्यै नमः

Om Ratnarupinyai Namah

94.

ॐ शमनिधिन्यै नमः

Om Shamanidhinyai Namah

95.

ॐ शतानन्दायै नमः

Om Shatanandayai Namah

96.

ॐ शतद्युतये नमः

Om Shatadyutaye Namah

97.

ॐ शितिकण्ठायै नमः

Om Shitikanthayai Namah

98.

ॐ प्रयायै नमः

Om Prayayai Namah

99.

ॐ धात्र्यै नमः

Om Dhatryai Namah

100.

ॐ श्री वृन्दावन्यै नमः

Om Shri Vrindavanyai Namah

101.

ॐ कृष्णायै नमः

Om Krishnayai Namah

102.

ॐ भक्तवत्सलायै नमः

Om Bhaktavatsalayai Namah

103.

ॐ गोपिकाक्रीडायै नमः

Om Gopikakridayai Namah

104.

ॐ हरायै नमः

Om Harayai Namah

105.

ॐ अमृतरूपिण्यै नमः

Om Amritarupinyai Namah

106.

ॐ भूम्यै नमः

Om Bhumyai Namah

107.

ॐ श्री कृष्णकान्तायै नमः

Om Shri Krishnakantayai Namah

108.

ॐ श्री तुलस्यै नमः

Om Shri Tulasyai Namah

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….