Share:
Listen to this article

108 Names of Surya Dev

Ashtottara Shatanamavali of Surya Dev

108 Names of Surya Dev

1.

ॐ अरुणाय नमः

Om arunaya namah

2.

ॐ शरण्याय नमः

Om sharanyaya namah

3.

ॐ करुणारससिन्धवे नमः

Om Karuna-rasa-sindhsindhave namah

4.

ॐ असमानबलाय नमः

Om asmanabalaya namah

5.

ॐ आर्तरक्षकाय नमः

Om arta-raksa-kaya namah

6.

ॐ आदित्याय नमः

Om adityaya namah

7.

ॐ आदिभूताय नमः

Om adi-bhutaya namah

8.

ॐ अखिलागमवेदिने नमः

Om akhila-gamavedine namah

9.

ॐ अच्युताय नमः

Om acyutaya namah

10.

ॐ अखिलज्ञाय नमः

Om akhilagnaya namah

11.

ॐ अनन्ताय नमः

 Om anantaya namah

12.

ॐ इनाय नमः

Om inaya namah

13.

ॐ विश्वरूपाय नमः

Om visva-rupaya na mah

14.

ॐ इज्याय नमः

Om ijyaya namah

15.

ॐ इन्द्राय नमः

Om indraya namah

16.

ॐ भानवे नमः

Om bhanave Namah

17.

ॐ इन्दिरामन्दिराप्ताय नमः

Om indriramandiraptaya namah

18.

ॐ वन्दनीयाय नमः

Om vandaniyaya namah

19.

ॐ ईशाय नमः

Om ishaya namah

20.

ॐ सुप्रसन्नाय नमः

Om suprasannaya namah

21.

ॐ सुशीलाय नमः

Om sushilaya namah

22.

ॐ सुवर्चसे नमः

Om suvarcase namah

23.

ॐ वसुप्रदाय नमः

Om vasupradaya namah

24.

ॐ वसवे नमः

Om vasave namah

25.

ॐ वासुदेवाय नमः

Om vasudevaya namah

26.

ॐ उज्ज्वल नमः

Om ujjvalaya namah

27.

ॐ उग्ररूपाय नमः

Om ugra-rupaya namah

28.

ॐ ऊर्ध्वगाय नमः

Om urdhvagaya namah

29.

ॐ विवस्वते नमः

Om vivasvate namah

30.

ॐ उद्यत्किरणजालाय नमः

Om udhatkiranajalaya namah

31.

ॐ हृषीकेशाय नमः

Om hrishikesaya namah

32.

ॐ ऊर्जस्वलाय नमः

Om urjasvalaya namah

33.

ॐ वीराय नमः

Om viraya namah

34.

ॐ निर्जराय नमः

Om nirjaraya namah

35.

ॐ जयाय नमः

Om jayaya namah

36.

ॐ ऊरुद्वयाभावरूपयुक्तसारथये नमः

Om Urudvaya-bhavaroopayukta-sarathaya namah

37.

ॐ ऋषिवन्द्याय नमः

Om rishivandya  namah

38.

ॐ रुग्घन्त्रे नमः

Om rugdhantre namah

39.

ॐ ऋक्षचक्रचराय नमः

Om rikshachakracharaya namah

40.

ॐ ऋजुस्वभावचित्ताय नमः

Om krajusvabhavavittaya namah

41.

ॐ नित्यस्तुत्याय नमः

Om nityastutyaya namah

42.

ॐ ऋकारमातृकावर्णरूपाय नमः

Om krukaramatrikavarnarupaya  namah

43.

ॐ उज्ज्वलतेजसे नमः

Om ujjvalatejase namah

44.

ॐ ऋक्षाधिनाथमित्राय नमः

Om kruksadhinathamitraya namah

45.

ॐ पुष्कराक्षाय नमः

Om pushakaraksaya namah

46.

ॐ लुप्तदन्ताय नमः

Om luptadantaya namah

47.

ॐ शान्ताय नमः

Om shantaya namah

48.

ॐ कान्तिदाय नमः

Om kantidaya namah

49.

ॐ घनाय नमः

Om dhanaya namah

50.

ॐ कनत्कनकभूषाय नमः

Om kanatkanaka bhushaya namah

51.

ॐ खद्योताय नमः

Om khalotaya namah

52.

ॐ लूनिताखिलदैत्याय नमः

Om lunit-akhila-daityaya namah

53.

ॐ सत्यानन्दस्वरूपिणे नमः

Om satya-ananda-svarupine namah

54.

ॐ अपवर्गप्रदाय नमः

Om apavarga-pradaya namah

55.

ॐ आर्तशरण्याय नमः

Om arta-sharanyaya namah

56.

ॐ एकाकिने नमः

Om ekakine namah

57.

ॐ भगवते नमः

Om bhagavate namah

58.

ॐ सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे नमः

Om sushtisthityantakarine namah

59.

ॐ गुणात्मने नमः

Om gunatmane namah

60.

ॐ घृणिभृते नमः

Om dhrinibhrite namah

61.

ॐ बृहते नमः

Om brihate namah

62.

ॐ ब्रह्मणे नमः

Om brahmane namah

63.

ॐ ऐश्वर्यदाय नमः।

Om esvaryadaya namah

64.

ॐ शर्वाय नमः

Om sharvaya namah

65.

ॐ हरिदश्वाय नमः

Om haridashvaya namah

66.

ॐ शौरये नमः

Om shauraye namah

67.

ॐ दशदिक्संप्रकाशाय नमः

Om dashadiksam-prakashaya namah

68.

ॐ भक्तवश्याय नमः।

Om bhakta-vashyaya namah

69.

ॐ ओजस्कराय नमः

Om ojaskaraya namah

70.

ॐ जयिने नमः

Om jayine namah

71.

ॐ जगदानन्दहेतवे नमः

Om jagad-ananda-hetave namah

72.

ॐ जन्ममृत्युजराव्याधिवर्जिताय नमः

Om taya janma-mrtyu-jara-vyadhi-varji

73.

ॐ उच्चस्थान समारूढरथस्थाय नमः

Om Uchchasthana samarudha-rathasthaya namah

74.

ॐ असुरारये नमः

Om asuraraye namah

75.

ॐ कमनीयकराय नमः

Om kamaniyakaraya namah

76.

ॐ अब्जवल्लभाय नमः

Om abjaballabhaya namah

77.

ॐ अन्तर्बहिः प्रकाशाय नमः

Om antar-bahih prakashaya namah

78.

ॐ अचिन्त्याय नमः

Om acintyaya namah

79.

ॐ आत्मरूपिणे नमः

Om atma-rupine namah

80.

ॐ अच्युताय नमः

Om acyutaya namah

81.

ॐ अमरेशाय नमः

Om amareshaya namah

82.

ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः

Om parasmai jyotishe namah

83.

ॐ अहस्कराय नमः

Om ahaskaraya namah

84.

ॐ रवये नमः

Om ravaye namah

85.

ॐ रवये नमः

Om haraye namah

86.

ॐ परमात्मने नमः

Om param-atmane namah

87.

ॐ तरुणाय नमः

Om tarunaya namah

88.

ॐ वरेण्याय नमः

Om tarenyaya namah

89.

ॐ ग्रहाणांपतये नमः

Om grahanam pataye namah

90.

ॐ भास्कराय नमः

Om bhaskaraya namah

91.

ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः

Om adimadhyantara-hitaya namah

92.

ॐ सौख्यप्रदाय नमः

Om saukhyapradaya namah

93.

ॐ सकलजगतांपतये नमः

 Om sakalajagatam pataye namah

94.

ॐ सूर्याय नमः

Om suryaya namah

95.

ॐ कवये नमः

Om kavaye namah

96.

ॐ नारायणाय नमः

Om narayanaya namah

97.

ॐ परेशाय नमः

Om pareshaya namah

98.

ॐ तेजोरूपाय नमः

Om tejorupaya namah

99.

ॐ हिरण्यगर्भाय नमः

Om hiranyagarbhaya namah

100.

ॐ सम्पत्कराय नमः

Om sampatkaraya namah

101.

ॐ ऐं इष्टार्थदाय नमः

Om aim istarthadaya namah

102.

ॐ अं सुप्रसन्नाय नमः

Om am suprasannaya namah

103.

ॐ श्रीमते नमः

Om shrimate namah

104.

ॐ श्रेयसे नमः

Om shreyase namah

105.

ॐ सौख्यदायिने नमः

Om saukhyadayine namah

106.

ॐ दीप्तमूर्तये नमः

Om diptamurtaye namah

107.

ॐ निखिलागमवेद्याय नमः

Om nikhilagamavedhyaya namah

108.

ॐ नित्यानन्दाय नमः

Om nityanandaya namah

 

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….