Share:

108 Names of Parvathi

108 Names of Parvathi

 Parvathi Ashtottara Shatanamavali / పార్వతీ అష్టోత్తర శతనామావళి

ఓం పార్వత్యై నమః

ఓం మహా దేవ్యై నమః

ఓం జగన్మాత్రే నమః

ఓం సరస్వత్యై నమహ్

ఓం చండికాయై నమః

ఓం లోకజనన్యై నమః

ఓం సర్వదేవాదీ దేవతాయై నమః

ఓం గౌర్యై నమః

ఓం పరమాయై నమః

ఓం ఈశాయై నమః 10

ఓం నాగేంద్రతనయాయై నమః

ఓం సత్యై నమః

ఓం బ్రహ్మచారిణ్యై నమః

ఓం శర్వాణ్యై నమః

ఓం దేవమాత్రే నమః

ఓం త్రిలోచన్యై నమః

ఓం బ్రహ్మణ్యై నమః

ఓం వైష్ణవ్యై నమః

ఓం రౌద్ర్యై నమః

ఓం కాళరాత్ర్యై నమః 20

ఓం తపస్విన్యై నమః

ఓం శివదూత్యై నమః

ఓం విశాలాక్ష్యై నమః

ఓం చాముండాయై నమః

ఓం విష్ణుసోదరయ్యై నమః

ఓం చిత్కళాయై నమః

ఓం చిన్మయాకారాయై నమః

ఓం మహిషాసురమర్దిన్యై నమః

ఓం కాత్యాయిన్యై నమః

ఓం కాలరూపాయై నమః 30

ఓం గిరిజాయై నమః

ఓం మేనకాత్మజాయై నమః

ఓం భవాన్యై నమః

ఓం మాతృకాయై నమః

ఓం శ్రీమాత్రేనమః

ఓం మహాగౌర్యై నమః

ఓం రామాయై నమః

ఓం శుచిస్మితాయై నమః

ఓం బ్రహ్మస్వరూపిణ్యై నమః

ఓం రాజ్యలక్ష్మ్యై నమః 40

ఓం శివప్రియాయై నమః

ఓం నారాయణ్యై నమః

ఓం మాహాశక్త్యై నమః

ఓం నవోఢాయై నమః

ఓం భగ్యదాయిన్యై నమః

ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః

ఓం సదానందాయై నమః

ఓం యౌవనాయై నమః

ఓం మోహిన్యై నమః

ఓం అజ్ఞానశుధ్యై నమః 50

Know More : 108 Names of Durga 

ఓం జ్ఞానగమ్యాయై నమః

ఓం నిత్యాయై నమః

ఓం నిత్యస్వరూపిణ్యై నమః

ఓం పుష్పాకారాయై నమః

ఓం పురుషార్ధప్రదాయిన్యై నమః

ఓం మహారూపాయై నమః

ఓం మహారౌద్ర్యై నమః

ఓం కామాక్ష్యై నమః

ఓం వామదేవ్యై నమః

ఓం వరదాయై నమః 60

ఓం భయనాశిన్యై నమః

ఓం వాగ్దేవ్యై నమః

ఓం వచన్యై నమః

ఓం వారాహ్యై నమః

ఓం విశ్వతోషిన్యై నమః

ఓం వర్ధనీయాయై నమః

ఓం విశాలాక్షాయై నమః

ఓం కులసంపత్ప్రదాయిన్యై నమః

ఓం ఆర్ధదుఃఖచ్చేద దక్షాయై నమః

ఓం అంబాయై నమః 70

ఓం నిఖిలయోగిన్యై నమః

ఓం కమలాయై నమః

ఓం కమలాకారయై నమః

ఓం రక్తవర్ణాయై నమః

ఓం కళానిధయై నమః

ఓం మధుప్రియాయై నమః

ఓం కళ్యాణ్యై నమః

ఓం కరుణాయై నమః

ఓం జనస్ధానాయై నమః

ఓం వీరపత్న్యై నమః 80

ఓం విరూపాక్ష్యై నమః

ఓం వీరాధితాయై నమః

ఓం హేమాభాసాయై నమః

ఓం సృష్టిరూపాయై నమః

ఓం సృష్టిసంహారకారిణ్యై నమః

ఓం రంజనాయై నమః

ఓం యౌవనాకారాయై నమః

ఓం పరమేశప్రియాయై నమః

ఓం పరాయై నమః

ఓం పుష్పిణ్యై నమః 90

ఓం సదాపురస్థాయిన్యై నమః

ఓం తరోర్మూలతలంగతాయై నమః

ఓం హరవాహసమాయుక్తయై నమః

ఓం మోక్షపరాయణాయై నమః

ఓం ధరాధరభవాయై నమః

ఓం ముక్తాయై నమః

ఓం వరమంత్రాయై నమః

ఓం కరప్రదాయై నమః

ఓం వాగ్భవ్యై నమః

ఓం దేవ్యై నమః 100

ఓం క్లీం కారిణ్యై నమః

ఓం సంవిదే నమః

ఓం ఈశ్వర్యై నమః

ఓం హ్రీంకారబీజాయై నమః

ఓం శాంభవ్యై నమః

ఓం ప్రణవాత్మికాయై నమః

ఓం శ్రీ మహాగౌర్యై నమః

ఓం శుభప్రదాయై నమః 108

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….