Share:
Listen to this article

108 Names of Durga

108 Names of Durga

Durga Ashtottara Satanamavali in Telugu / దుర్గా అష్టోత్తర శతనామావళి

ఓం దుర్గాయై నమః
ఓం శివాయై నమః
ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః
ఓం మహాగౌర్యై నమః
ఓం చండికాయై నమః
ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః
ఓం సర్వాలోకేశాయై నమః
ఓం సర్వకర్మఫలప్రదాయై నమః
ఓం సర్వతీర్ధమయ్యై నమః
ఓం పుణ్యాయై నమః (10)

ఓం దేవయోనయే నమః
ఓం అయోనిజాయై నమః
ఓం భూమిజాయై నమః
ఓం నిర్గుణాయై నమః
ఓం ఆధారశక్త్యై నమః
ఓం అనీశ్వర్యై నమః
ఓం నిర్గుణాయై నమః
ఓం నిరహంకారాయై నమః
ఓం సర్వగర్వ విమర్దిన్యై నమః
ఓం సర్వలోకప్రియాయై నమః (20)

ఓం వాణ్యై నమః
ఓం సర్వవిద్యాధి దేవతాయై నమః
ఓం పార్వత్యై నమః
ఓం దేవమాత్రే నమః
ఓం వనీశాయై నమః
ఓం వింధ్యవాసిన్యై నమః
ఓం తేజోవత్యై నమః
ఓం మహామాత్రే నమః
ఓం కోటిసూర్య సమప్రభాయై నమః
ఓం దేవతాయై నమః (30)

ఓం వహ్నిరూపాయై నమః
ఓం సతేజసే నమః
ఓం వర్ణరూపిణ్యై నమః
ఓం గుణాశ్రయాయై నమః
ఓం గుణమధ్యాయై నమః
ఓం గుణత్రయ వివర్జితాయై నమః
ఓం కర్మజ్ఞానప్రదాయై నమః
ఓం కాంతాయై నమః
ఓం సర్వసంహార కారిణ్యై నమః
ఓం ధర్మజ్ఞానాయై నమః (40)

ఓం ధర్మనిష్ఠాయై నమః
ఓం సర్వకర్మ వివర్జితాయై నమః
ఓం కామాక్ష్యై నమః
ఓం కామసంహర్త్ర్యై నమః
ఓం కామక్రోధ వివర్జితాయై నమః
ఓం శాంకర్యై నమః
ఓం శాంభవ్యై నమః
ఓం శాంతాయై నమః
ఓం చంద్రసుర్యాగ్ని లోచనాయై నమః
ఓం సుజయాయై నమః (50)

ఓం జయభూమిష్ఠాయై నమః
ఓం జాహ్నవ్యై నమః
ఓం జనపూజితాయై నమః
ఓం శాస్త్ర్యై నమః
ఓం శాస్త్రమయ్యై నమః
ఓం నిత్యాయై నమః
ఓం శుభాయై నమః
ఓం చంద్రార్ధమస్తకాయై నమః
ఓం భారత్యై నమః
ఓం భ్రామర్యై నమః (60)

ఓం కల్పాయై నమః
ఓం కరాళ్యై నమః
ఓం కృష్ణ పింగళాయై నమః
ఓం బ్రాహ్మ్యై నమః
ఓం నారాయణ్యై నమః
ఓం రౌద్ర్యై నమః
ఓం చంద్రామృత పరిస్రుతాయై నమః
ఓం జ్యేష్ఠాయై నమః
ఓం ఇందిరాయై నమః
ఓం మహామాయాయై నమః (70)

ఓం జగత్సృష్ట్యధికారిణ్యై నమః
ఓం బ్రహ్మాండకోటి సంస్థానాయై నమః
ఓం కామిన్యై నమః
ఓం కమలాలయాయై నమః
ఓం కాత్యాయన్యై నమః
ఓం కలాతీతాయై నమః
ఓం కాలసంహారకారిణ్యై నమః
ఓం యోగనిష్ఠాయై నమః
ఓం యోగిగమ్యాయై నమః
ఓం యోగిధ్యేయాయై నమః (80)

ఓం తపస్విన్యై నమః
ఓం జ్ఞానరూపాయై నమః
ఓం నిరాకారాయై నమః
ఓం భక్తాభీష్ట ఫలప్రదాయై నమః
ఓం భూతాత్మికాయై నమః
ఓం భూతమాత్రే నమః
ఓం భూతేశ్యై నమః
ఓం భూతధారిణ్యై నమః
ఓం స్వధాయై నమః
ఓం నారీ మధ్యగతాయై నమః (90)

ఓం షడాధారాధి వర్ధిన్యై నమః
ఓం మోహితాంశుభవాయై నమః
ఓం శుభ్రాయై నమః
ఓం సూక్ష్మాయై నమః
ఓం మాత్రాయై నమః
ఓం నిరాలసాయై నమః
ఓం నిమ్నగాయై నమః
ఓం నీలసంకాశాయై నమః
ఓం నిత్యానందాయై నమః
ఓం హరాయై నమః (100)

ఓం పరాయై నమః
ఓం సర్వజ్ఞానప్రదాయై నమః
ఓం అనంతాయై నమః
ఓం సత్యాయై నమః
ఓం దుర్లభరూపిణ్యై నమః
ఓం సరస్వత్యై నమః
ఓం సర్వగతాయై నమః
ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయిన్యై నమః (108)

 

Durga Ashtottara Satanamavali in Hindi / दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावलि

दुर्गायै नमः
ॐ शिवायै नमः
ॐ महालक्ष्म्यै नमः
ॐ महागौर्यै नमः
ॐ चंडिकायै नमः
ॐ सर्वज्ञायै नमः
ॐ सर्वालोकेशायै नमः
ॐ सर्वकर्मफलप्रदायै नमः
ॐ सर्वतीर्धमय्यै नमः
ॐ पुण्यायै नमः (10)

ॐ देवयोनये नमः
ॐ अयोनिजायै नमः
ॐ भूमिजायै नमः
ॐ निर्गुणायै नमः
ॐ आधारशक्त्यै नमः
ॐ अनीश्वर्यै नमः
ॐ निर्गुणायै नमः
ॐ निरहंकारायै नमः
ॐ सर्वगर्व विमर्दिन्यै नमः
ॐ सर्वलोकप्रियायै नमः (20)

ॐ वाण्यै नमः
ॐ सर्वविद्याधि देवतायै नमः
ॐ पार्वत्यै नमः
ॐ देवमात्रे नमः
ॐ वनीशायै नमः
ॐ विंध्यवासिन्यै नमः
ॐ तेजोवत्यै नमः
ॐ महामात्रे नमः
ॐ कोटिसूर्य समप्रभायै नमः
ॐ देवतायै नमः (30)

ॐ वह्निरूपायै नमः
ॐ सतेजसे नमः
ॐ वर्णरूपिण्यै नमः
ॐ गुणाश्रयायै नमः
ॐ गुणमध्यायै नमः
ॐ गुणत्रय विवर्जितायै नमः
ॐ कर्मज्ञानप्रदायै नमः
ॐ कांतायै नमः
ॐ सर्वसंहार कारिण्यै नमः
ॐ धर्मज्ञानायै नमः (40)

ॐ धर्मनिष्ठायै नमः
ॐ सर्वकर्म विवर्जितायै नमः
ॐ कामाक्ष्यै नमः
ॐ कामसंहर्त्र्यै नमः
ॐ कामक्रोध विवर्जितायै नमः
ॐ शांकर्यै नमः
ॐ शांभव्यै नमः
ॐ शांतायै नमः
ॐ चंद्रसुर्याग्नि लोचनायै नमः
ॐ सुजयायै नमः (50)

ॐ जयभूमिष्ठायै नमः
ॐ जाह्नव्यै नमः
ॐ जनपूजितायै नमः
ॐ शास्त्र्यै नमः
ॐ शास्त्रमय्यै नमः
ॐ नित्यायै नमः
ॐ शुभायै नमः
ॐ चंद्रार्धमस्तकायै नमः
ॐ भारत्यै नमः
ॐ भ्रामर्यै नमः (60)

ॐ कल्पायै नमः
ॐ कराल्यै नमः
ॐ कृष्ण पिंगलायै नमः
ॐ ब्राह्म्यै नमः
ॐ नारायण्यै नमः
ॐ रौद्र्यै नमः
ॐ चंद्रामृत परिस्रुतायै नमः
ॐ ज्येष्ठायै नमः
ॐ इंदिरायै नमः
ॐ महामायायै नमः (70)

ॐ जगत्सृष्ट्यधिकारिण्यै नमः
ॐ ब्रह्मांडकोटि संस्थानायै नमः
ॐ कामिन्यै नमः
ॐ कमलालयायै नमः
ॐ कात्यायन्यै नमः
ॐ कलातीतायै नमः
ॐ कालसंहारकारिण्यै नमः
ॐ योगनिष्ठायै नमः
ॐ योगिगम्यायै नमः
ॐ योगिध्येयायै नमः (80)

ॐ तपस्विन्यै नमः
ॐ ज्ञानरूपायै नमः
ॐ निराकारायै नमः
ॐ भक्ताभीष्ट फलप्रदायै नमः
ॐ भूतात्मिकायै नमः
ॐ भूतमात्रे नमः
ॐ भूतेश्यै नमः
ॐ भूतधारिण्यै नमः
ॐ स्वधायै नमः
ॐ नारी मध्यगतायै नमः (90)

ॐ षडाधाराधि वर्धिन्यै नमः
ॐ मोहितांशुभवायै नमः
ॐ शुभ्रायै नमः
ॐ सूक्ष्मायै नमः
ॐ मात्रायै नमः
ॐ निरालसायै नमः
ॐ निम्नगायै नमः
ॐ नीलसंकाशायै नमः
ॐ नित्यानंदायै नमः
ॐ हरायै नमः (100)

ॐ परायै नमः
ॐ सर्वज्ञानप्रदायै नमः
ॐ अनंतायै नमः
ॐ सत्यायै नमः
ॐ दुर्लभरूपिण्यै नमः
ॐ सरस्वत्यै नमः
ॐ सर्वगतायै नमः
ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिन्यै नमः (108)

 

Durga Ashtottara Satanamavali in English

ōṃ durgāyai namaḥ
ōṃ śivāyai namaḥ
ōṃ mahālakṣmyai namaḥ
ōṃ mahāgauryai namaḥ
ōṃ chaṇḍikāyai namaḥ
ōṃ sarvajñāyai namaḥ
ōṃ sarvālōkēśāyai namaḥ
ōṃ sarvakarmaphalapradāyai namaḥ
ōṃ sarvatīrdhamayyai namaḥ
ōṃ puṇyāyai namaḥ (10)

ōṃ dēvayōnayē namaḥ
ōṃ ayōnijāyai namaḥ
ōṃ bhūmijāyai namaḥ
ōṃ nirguṇāyai namaḥ
ōṃ ādhāraśaktyai namaḥ
ōṃ anīśvaryai namaḥ
ōṃ nirguṇāyai namaḥ
ōṃ nirahaṅkārāyai namaḥ
ōṃ sarvagarva vimardinyai namaḥ
ōṃ sarvalōkapriyāyai namaḥ (20)

ōṃ vāṇyai namaḥ
ōṃ sarvavidyādhi dēvatāyai namaḥ
ōṃ pārvatyai namaḥ
ōṃ dēvamātrē namaḥ
ōṃ vanīśāyai namaḥ
ōṃ vindhyavāsinyai namaḥ
ōṃ tējōvatyai namaḥ
ōṃ mahāmātrē namaḥ
ōṃ kōṭisūrya samaprabhāyai namaḥ
ōṃ dēvatāyai namaḥ (30)

ōṃ vahnirūpāyai namaḥ
ōṃ satējasē namaḥ
ōṃ varṇarūpiṇyai namaḥ
ōṃ guṇāśrayāyai namaḥ
ōṃ guṇamadhyāyai namaḥ
ōṃ guṇatraya vivarjitāyai namaḥ
ōṃ karmajñānapradāyai namaḥ
ōṃ kāntāyai namaḥ
ōṃ sarvasaṃhāra kāriṇyai namaḥ
ōṃ dharmajñānāyai namaḥ (40)

ōṃ dharmaniṣṭhāyai namaḥ
ōṃ sarvakarma vivarjitāyai namaḥ
ōṃ kāmākṣyai namaḥ
ōṃ kāmasaṃhartryai namaḥ
ōṃ kāmakrōdha vivarjitāyai namaḥ
ōṃ śāṅkaryai namaḥ
ōṃ śāmbhavyai namaḥ
ōṃ śāntāyai namaḥ
ōṃ chandrasuryāgni lōchanāyai namaḥ
ōṃ sujayāyai namaḥ (50)

ōṃ jayabhūmiṣṭhāyai namaḥ
ōṃ jāhnavyai namaḥ
ōṃ janapūjitāyai namaḥ
ōṃ śāstryai namaḥ
ōṃ śāstramayyai namaḥ
ōṃ nityāyai namaḥ
ōṃ śubhāyai namaḥ
ōṃ chandrārdhamastakāyai namaḥ
ōṃ bhāratyai namaḥ
ōṃ bhrāmaryai namaḥ (60)

ōṃ kalpāyai namaḥ
ōṃ karāḻyai namaḥ
ōṃ kṛṣṇa piṅgaḻāyai namaḥ
ōṃ brāhmyai namaḥ
ōṃ nārāyaṇyai namaḥ
ōṃ raudryai namaḥ
ōṃ chandrāmṛta parisrutāyai namaḥ
ōṃ jyēṣṭhāyai namaḥ
ōṃ indirāyai namaḥ
ōṃ mahāmāyāyai namaḥ (70)

ōṃ jagatsṛṣṭyadhikāriṇyai namaḥ
ōṃ brahmāṇḍakōṭi saṃsthānāyai namaḥ
ōṃ kāminyai namaḥ
ōṃ kamalālayāyai namaḥ
ōṃ kātyāyanyai namaḥ
ōṃ kalātītāyai namaḥ
ōṃ kālasaṃhārakāriṇyai namaḥ
ōṃ yōganiṣṭhāyai namaḥ
ōṃ yōgigamyāyai namaḥ
ōṃ yōgidhyēyāyai namaḥ (80)

ōṃ tapasvinyai namaḥ
ōṃ jñānarūpāyai namaḥ
ōṃ nirākārāyai namaḥ
ōṃ bhaktābhīṣṭa phalapradāyai namaḥ
ōṃ bhūtātmikāyai namaḥ
ōṃ bhūtamātrē namaḥ
ōṃ bhūtēśyai namaḥ
ōṃ bhūtadhāriṇyai namaḥ
ōṃ svadhāyai namaḥ
ōṃ nārī madhyagatāyai namaḥ (90)

ōṃ ṣaḍādhārādhi vardhinyai namaḥ
ōṃ mōhitāṃśubhavāyai namaḥ
ōṃ śubhrāyai namaḥ
ōṃ sūkṣmāyai namaḥ
ōṃ mātrāyai namaḥ
ōṃ nirālasāyai namaḥ
ōṃ nimnagāyai namaḥ
ōṃ nīlasaṅkāśāyai namaḥ
ōṃ nityānandāyai namaḥ
ōṃ harāyai namaḥ (100)

ōṃ parāyai namaḥ
ōṃ sarvajñānapradāyai namaḥ
ōṃ anantāyai namaḥ
ōṃ satyāyai namaḥ
ōṃ durlabharūpiṇyai namaḥ
ōṃ sarasvatyai namaḥ
ōṃ sarvagatāyai namaḥ
ōṃ sarvābhīṣṭapradāyinyai namaḥ (108)

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….