Share:
Listen to this article

108 Names of Krishna

108 Names of Krishna

Krishna Ashtottara Shatanamavali / श्री कृष्णा अष्टोत्तर नामावलि

 

1.

ॐ कृष्णाय नमः

Om   Krishna  Namaha

2.

ॐ कमलनाथाय नमः

Om   Kamalnatha Namaha

3.

ॐ वासुदेवाय नमः

Om    Vasudeva Namaha

4.

ॐ सनातनाय नमः

Om  Sanatan Namaha

5.

ॐ वसुदेवात्मजाय नमः

Om   Vasudevatmaja   Namaha

6.

ॐ पुण्याय नमः 

Om Punya Namaha

7.

ॐ लीलामानुष विग्रहाय नमः

Om   Leelamanushvigraha  Namaha

8.

ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः

Om  Shrivatsa kausthubadharya   Namaha

9.

ॐ यशोदावत्सलाय नमः

Om   Yashodavatsala Namaha

10.

ॐ हरिये नमः

Om   Hariyai Namaha

11.

ॐ चतुर्भुजात्तचक्रासिगदा नमः

Om    Chaturbujachakragadashankhadhyay  Namaha

12.

ॐ सङ्खाम्बुजायुदायुजाय नमः

Om  Shakhambuja yudayujaya  Namaha

13.

ॐ देवाकीनन्दनाय नमः

Om   Devakinandana Namaha

14.

ॐ श्रीशाय नमः

Om  Shrisay Namaha

15.

ॐ नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः

Om  Nandagopa Priyatmaja  Namaha

16.

ॐ यमुनावेगासंहारिणे नमः

Om   Yamunavega samhar  Namaha

17.

ॐ बलभद्रप्रियनुजाय नमः

Om  Balabhadra Priyanuja  Namaha

18.

ॐ पूतनाजीवितहराय नमः

Om  Putanajivitahara Namaha

19.

ॐ शकटासुरभञ्जनाय नमः

Om  Shakatasura bhanjana  Namaha

20.

ॐ नन्दव्रजजनानन्दिने नमः

Om Nandavraja jananandin  Namaha

21.

ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः

Om  Sachidanand vigraha  Namaha

22.

ॐ नवनीतविलिप्ताङ्गाय नमः

Om  Navanit viliptanga  Namaha

23

ॐ नवनीतनटनाय नमः

Om Navanita-natana Namaha

24.

ॐ मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः

Om  Muchukunda Prasadaka  Namaha

25.

ॐ षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः

Om  Shodashastri sahasresha Namaha

26.

ॐ त्रिभङ्गिने नमः

Om Tribhangi  Namaha

27.

ॐ मधुराकृतये नमः

Om Madhurakrut Namaha

28.

ॐ शुकवागमृताब्दीन्दवे नमः

Om  Madhurakrut Namaha

29.

ॐ गोविन्दाय नमः

Om Govinda Namaha

30.

ॐ योगिनांपतये नमः

Om Yoginampati Namaha

31.

ॐ वत्सवाटिचराय नमः

Om  Vatsavaati charaya Namaha

32.

ॐ अनन्ताय नमः

Om Ananta  Namaha

33.

ॐ धेनुकासुरभञ्जनाय नमः

Om Dhenukasura-bhanjanaya Namaha

34.

ॐ तृणीकृत तृणावर्ताय नमः

Om Trni-Krta-Trnavarta Namaha

35.

ॐ यमलार्जुनभञ्जनाय नमः

Om Yamalarjuna bhanjana  Namaha

36.

ॐ उत्तलोत्तालभेत्रे नमः

Om Uttalottalabhetre  Namaha

37.

ॐ तमालश्यामलाकृतिये नमः

Om Tamala-shyamala-kruta  Namaha

38.

ॐ गोपगोपीश्वराय नमः

Om Gopa Gopishwara  Namaha

39.

ॐ योगिने नमः

Om Yogi  Namaha

40.

ॐ कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः

Om Koti-surya-samaprabha  Namaha

41.

ॐ इलापतये नमः

Om Ilapati Namaha

42.

ॐ परंज्योतिषे नमः

Om Parasmai jyotish Namaha

43.

ॐ यादवेंद्राय नमः

Om  Yadavendra Namaha

44.

ॐ यदूद्वहाय नमः

Om Yadudvahaya Namaha

45.

ॐ वनमालिने नमः

Om  Vanamaline Namaha

46.

ॐ पीतवसने नमः

Om Pita vasase Namaha

47.

ॐ पारिजातापहारकाय नमः

Om  Parijatapa Harakaya Namaha

48.

ॐ गोवर्थनाचलोद्धर्त्रे नमः

Om Govardhanchalo Dhartreya Namaha

49.

ॐ गोपालाय नमः

Om Gopala Namaha

50.

ॐ अजाय नमः  

Om Sarva palakaya Namaha

51.

ॐ अजाय नमः  

Om  Ajaya Namaha

52.

ॐ निरञ्जनाय नमः

Om  Niranjana Namaha

53.

ॐ कामजनकाय नमः

Om  Kamajanaka Namaha

54.

ॐ कञ्जलोचनाय नमः

Om  Kanjalochana  Namaha

55.

ॐ मधुघ्ने नमः

Om Madhughne  Namaha

56.

ॐ मथुरानाथाय नमः

Om  Mathuranatha Namaha

57.

ॐ द्वारकानायकाय नमः

Om   Dvarakanayaka   Namaha

58.

ॐ बलिने नमः  

Om Bali  Namaha

59.

ॐ बृन्दावनान्त सञ्चारिणे नमः

Om Brindavananta sancharine Namaha

60.

ॐ तुलसीदाम भूषनाय नमः

Om  Tulasidama bhushanaya Namaha

61.

ॐ स्यमन्तकमणेर्हर्त्रे नमः

Om  Syamantaka-maner-hartre Namaha

62.

ॐ नरनारयणात्मकाय नमः

Om  Narnarayanatmakaya Namaha

63

ॐ कुज्ज कृष्णाम्बरधराय नमः

Om Kubja Krishnambaradharaya Namaha

64.

ॐ मायिने नमः

Om Mayine Namaha

65.

ॐ परमपुरुषाय नमः

Om Paramapurusha Namaha

66.

ॐ मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्ध विशारदाय नमः 

Om Mushtikasura Chanuran malla-yuddha visharadah Namaha

67.

ॐ संसारवैरिणॆ नमः

Om samsara-vairi  Namaha

68.

ॐ कंसारयॆ नमः

Om  Kamsarir Namaha

69.

ॐ मुरारयॆ नमः  

Om Murara Namaha

70.

ॐ नाराकान्तकाय नमः  

Om Narakantakah Namaha

71.

ॐ अनादि ब्रह्मचारिणॆ नमः

Om Anadi brahmacharika  Namaha

72.

ॐ कृष्णाव्यसन कर्शकाय नमः

Om Krishnavyasana karshakah Namaha

73.

ॐ शिशुपालशिरश्छेत्रे नमः

Om Shishupala-shirashchetta Namaha

74.

ॐ दुर्यॊधनकुलान्तकाय नमः

Om Duryodhanakulantakrit Namaha

75.

ॐ विदुराक्रूर वरदाय नमः

Om Vidurakrura-varada Namaha

76.

ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः

Om Vishvarupa-pradarshakah Namaha

77.

ॐ सत्यवाचॆ नमः

Om Satyavache Namaha

78.

ॐ सत्य सङ्कल्पाय नमः

Om Satya sankalpah Namaha

79.

ॐ सत्यभामारताय नमः

Om Satyabhamarata Namaha

80.

ॐ जयिनॆ नमः 

Om Jayi Namaha

81.

ॐ सुभद्रा पूर्वजाय नमः  

Om Subhadra purvajah Namaha

82.

ॐ विष्णवॆ नमः 

Om Vishnava Namaha

83.

ॐ भीष्ममुक्ति प्रदायकाय नमः  

Om  Bhishma mukti Pradayaka  Namaha

84.

ॐ जगद्गुरवॆ नमः

Om Jagadguru Namaha

85.

ॐ जगन्नाथाय नमः

Om  Jagannatha  Namaha

86.

ॐ वॆणुनाद विशारदाय नमः

Om Venunada-visharada Namaha

87.

ॐ वृषभासुर विध्वंसिने नमः

Om  Vrishabhasura vidhvamsi  Namaha

88.

ॐ बाणासुर करान्तकाय नमः

Om Banasura karantakrit  Namaha

89.

ॐ युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे नमः

Om Yudhishthira pratishthatre Namaha

90.

ॐ बर्हिबर्हावतंसकाय नमः

Om Barhi Barhavatamsaka  Namaha

91.

ॐ पार्थसारथये नमः

Om  Parthasarthi  Namaha

92.

ॐ अव्यक्ताय नमः

Om  Avyakta Namaha

93.

ॐ गीतामृत महोदधये नमः

Om Gitamrita MahodadhiNamaha

94.

ॐ कालीय फणिमाणिक्य रञ्जित श्री पदाम्बुजाय नमः

Om Kaliyaphani-Manikya-ranjita-Sri-padambuja Namaha

95.

ॐ दामॊदराय नमः

Om Damodara  Namaha

96.

ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः

Om Yajnabhokta Namaha

97.

ॐ दानवॆन्द्र विनाशकाय नमः

Om Danavendra Vinashaka Namaha

98.

ॐ नारायणाय नमः

Om Narayana Namaha

99.

ॐ परब्रह्मणॆ नमः

Om Parabrahma  Namaha

100.

ॐ पन्नगाशन वाहनाय नमः

Om Pannagashana vahana Namaha

101.

ॐ जलक्रीडा समासक्त गॊपीवस्त्रापहाराकाय नमः

Om Jalakrida samasakta gopivastra pararaka  Namaha

102.

ॐ पुण्य श्लॊकाय नमः

Om Punya-Shloka Namaha

103

ॐ तीर्धकृते नमः

Om Tirthakara Namaha

104.

ॐ वॆदवॆद्याय नमः

Om Vedvedya Namaha

105.

ॐ दयानिधयॆ नमः

Om Dayanidhi Namaha

106.

ॐ सर्वभूतात्मकाय नमः

Om Sarvabhutatmaka Namaha

107.

ॐ सर्वग्रह रुपिणॆ नमः

Om Sarvagraharupi Namaha

108.

ॐ परात्पराय नमः

Om  paratparaNamaha

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….