Naga Kavacham

Naga Kavacham Naga Kavacham in Telugu / నాగ కవచం  ధ్యానం నాగరాజస్య దేవస్య కవచం సర్వకామదం ఋషిరస్యContinue Reading

Hayagreeva Kavacham

Hayagreeva Kavacham Hayagreeva Kavacham in Telugu / శ్రీ హయగ్రీవ కవచం  అస్య శ్రీహయగ్రీవకవచమహామన్త్రస్య హయగ్రీవ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛన్దః,Continue Reading

Sri Varahi Devi Kavacham

Sri Varahi Devi Kavacham శ్రీ వారాహీ దేవి కవచం అస్యశ్రీ వారాహీ కవచస్య త్రిలోచన ఋషీః అనుష్టుప్ ఛందఃContinue Reading

Durga Kavach

दुर्गा कवचं/Durga Kavach माँ दुर्गा का कवच अदभुत कल्याणकारी है। दुर्गा कवच मार्कंडेय पुराण से लीContinue Reading

Sri Deepa Durga Kavacham

దీప దుర్గా కవచం (Deepa Durga Kavacham) శ్రీ భైరవ ఉవాచ:- శృణు దేవి జగన్మాత ర్జ్వాలాదుర్గాం బ్రవీమ్యహం |Continue Reading

Durga Kavacham

DURGA KAVACHAM Durga Kavacham in Telugu / దుర్గా కవచం ఓం నమశ్చండికాయై న్యాసః అస్య శ్రీ చండీContinue Reading